Logo VsbKam Logo VSB Logo Vsb

Řešené příklady

ve formě "pencastů" k předmětu diskrétní matematikaO projektu

Sbírka úloh, kterou najdete na těchto stránkách je určena především studentům předmětu Diskrétní matematika (470-2301/01), dále jen "DIM". Předmět je vyučován pedagogy z Katedry aplikované matematiky na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzitě Ostrava. Příklady by měly rovněž sloužit k inspiraci a usnadnění přípravy pro doktorandy zapojené do výuky cvičení předmětu. Samozřejmě je tato sbírka úloh k dispozici všem zájemcům o studium problémů spadajících do oblasti diskrétní matematiky.

Do sbírky byly vybrány především typové příklady, tak aby vhodně doplnily většinu tématických kapitol zařazených do obsahu předmětu DIM. Příklady byly pečlivě navrženy a zpracovány týmem pedagogů s víceletou zkušeností výuky DIM. Úlohy byly řešeny s ohledem na vhodnou didaktickou formu výkladu a zaznamenány písemně společně s audiozáznamem doprovodného výkladu za pomocí "Echo-smartpen" (technologie firmy Livescribe). Práce na vytvoření této sbírky příkladů byly spolufinancovány z Institucionálního rozvojového projektu v oblasti rozvojového pedagogického projektu 2016 (IRP-RPP 2016) pod názvem "Multimediální studijní opory" v rámci tématického okruhu č.I.


Použitá technologie

Příklady jsou zpracovány za pomocí "Echo-smartpen" . Tj. elektronického chytrého pera vyvinutého firmou Livescribe za účelem převedení ručně psaného textu do digitální podoby společně se synchronizovaným audiozáznamem souvisejícího zvuku. Nahrávka příkladu je uložena ve formě "Livescribe pdf" což je speciální typ "pdf" souboru, který obsahuje i audiozáznam výkladu řešení příkladu. Ke shlédnutí a přehrátí audiozáznamů online lze využít webové rozhraní firmy Livescribe určené k přehrávání Livescribe pdf. Dále je možno snadno provést instalaci free softwaru firmy Livescribe "Echo Desktop" určeného k přehrávání a manipulaci Livescribe pdf na vlastním zařízení (určeno pro operační systémy - Windows, Mac OS X), nebo free softwaru pro iOS.